Пошук

Виробництво оптичних і ОЕП

Галузь знань: Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

Спеціальність: «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів»

Спеціалізації:

 • Оптоінформатика
 • Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів;
 • Конструювання медичних оптичних приладів;
 • Технологія виробництва оптичних і оптико-електронних приладів.

Кваліфікація: технік-оптик.

Термін навчання:

 • 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Голова циклової комісії: Сокуренко Олег Михайлович

Випускники є спеціалістами з проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування та збуту:

 • Оптичних приладів та систем охорони та безпеки
 • Волоконно-оптичних ліній зв’язку та оптичних телекомунікаційних систем
 • Медичних оптичних приладів
 • Оптико-електронних приладів різного призначення
 • Побутової оптичної техніки – фотоапаратів, відеокамер, кіноапаратів, діапроекторів, зорових труб, біноклів
 • Оптичних приладів для технічних вимірювань та наукових досліджень

Випускники спеціальності мають фундаментальну підготовку з математики, фізики, досконало знають основи оптики, володіють методами розрахунку оптичних систем, мають навички конструювання оптичних і оптико-електронних приладів, розуміються на будові електронних приладів, мають практичний досвід роботи на  комп’ютерах.

Зміст підготовки:

Історія України ♦ Українська мова (за професійним спрямуванням) ♦ Культурологія Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) ♦ Економічна теорія Правознавство Соціологія ♦ Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ♦ Фізичне виховання ♦ Вища математика Технічна механіка ♦ Інженерна та комп’ютерна графіка ♦ Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації ♦ Матеріалознавство і конструкційні матеріали ♦ Інформатика і комп’ютерна техніка ♦ Екологія ♦ Безпека життєдіяльності ♦ Електротехніка з основами електроніки ♦ Охорона праці

Дисципліни спеціальності:

♦ Вступ до спеціальності ♦ Основи оптики ♦ Оптичні та оптико-електронні прилади ♦ Медичні оптичні прилади ♦ Оптичні вимірювання ♦ Технологія обробки оптичних деталей ♦ Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів ♦ Складання, контроль та випробування оптичних приладів ♦ Технологія оптичного приладобудування ♦ Електронні пристрої оптичних приладів ♦ Автоматизоване проектування елементів і вузлів оптичних та ОЕС ♦ Джерела і приймачі ♦ Економіка, організація та планування виробництва ♦ Пристрої автоматики ♦

Навчальним планом підготовки передбачені курсові роботи/проекти з наступних дисциплін:

Основи оптики Економіка, організація і планування діяльності підприємства Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів

Навчальним планом підготовки передбачено такі види практик:

Вимірювальна (навчальна) ♦ Виробнича (одержання робочої професії) Tехнологічна ♦ Навчальна на ЕОМ Переддипломна

Для проведення навчального процесу, лабораторних та практичних занять зі спеціальності діє 11 навчальних кабінетів та лабораторій.

Потенційні місця працевлаштування:

 • Державні підприємства та приватні компанії оптичного виробництва
 • Державні установи та приватні компанії, що працюють у галузі сучасної медичної техніки
 • Державні установи та приватні компанії, що працюють у галузі технічних засобів безпеки та охорони
 • Державні установи аерокосмічного та військово-промислового комплексів
 • Державні установи та приватні компанії, що працюють у галузі телекомунікацій
 • Представництва та підрозділи всесвітньо відомих оптичних компаній таких як Zeiss,  Canon, Leica, Olympus, Nikon тощо.
 • Науково-дослідні інститути Академії наук України
 • Міністерства та відомства

Кадрове забезпечення підготовки фахівців спеціальності відповідає вимогам ДАК України. Навчальний процес зі спеціальності здійснює висококваліфікований колектив викладачів вищої категорії (3 кандидата технічних наук).