Пошук

Облік і оподаткування

Галузь знань: Економіка та підприємництво

Спеціальність: «Облік і оподаткування»

Кваліфікація: бухгалтер.

Термін навчання:

  • 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
  • 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Мета навчальної дисципліни: вивчення теорії  і практики організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Предмет навчальної дисципліни: фінансово-господарська діяльність підприємств торгівлі, сільського господарства, будівельних організацій.

Необхідність в обліку виникла у глибоку давнину в процесі матеріального виробництва, а господарська  діяльність  сприяла  його  поширенню. Облік розвивався відповідно до економічних запитів суспільства . Бухгалтерія як практична діяльність людини працює відтоді , коли людина почала цілеспрямованно реєструвати факти свого господарського життя.

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами  складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так.  Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Нині бухгалтер, має справу не тільки з веденням бухгалтерських записів. Він, як правило , зацікавлений у встановленні зв’язків між фінансовими результатами і тими подіями , які призвели до таких результатів. Бухгалтер постійно вивчає альтернативні шляхи ведення  справи і використовує свій досвід  для допомоги керівництву та власникам, підприємствам у виборі найкращого варіанта дій.

Бухгалтерський облік — інтегрована наука. Її методологія спирається на логіко-математичний і лінгвістичні аспекти , а практика – на завоювання прикладної психології.

Головне завдання бухгалтерів: інтеграція поглядів і напрямів, створення загальної теорії бухгалтерського обліку  — науки, якій належить майбутнє.

Дисципліни загального циклу:

♦ Безпека життєдіяльності ♦ Охорона праці ♦ Основи філософських знань ♦ Соціологія ♦ Технологія галузі ♦ Українська мова (за професійним спрямуванням) ♦ Правознавство ♦ Фізичне виховання ♦ Культурологія ♦ Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ♦ Історія України ♦ Основи екології ♦

Дисципліни професійної та практичної підготовки:

♦ Вступ до спеціальності ♦ Менеджмент ♦ Основи маркетингу ♦ Бухгалтерський облік ♦ Бюджетна система ♦ Гроші і кредит ♦ Економіка підприємства ♦ Економічний аналіз ♦ Казначейська справа ♦ Контроль і ревізія ♦ Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності ♦ Облік і звітність у бюджетних установах ♦ Податкова система ♦ Ринкова трансформація економіки регіону ♦ Статистика ♦ Статистика підприємства ♦ Фінанси підприємства ♦ Фінанси ♦ Фінансовий облік ♦ Ціноутворення ♦ Політична економія ♦ Страхові послуги ♦ Інформатика і комп`ютерна техніка ♦ Інформаційні системи і технології в обліку ♦