ЖУРНАЛІСТИКА

Спеціальність 61 Журналістика

Освітня програма «Видавнича справа та редагування»

Професія книголюба – одна із найшановніших у суспільстві

Професія спеціаліста з видавничої справи та редагування здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Видавнича справа є важливою ланкою життя сучасного суспільства. В сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст із видавничої справи та редагування спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям.

У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютеризація суспільства, що, у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців зі знанням видавничої справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

Фахівець із видавничої справи та редагування – це високоосвічена особистість, його діяльність базується на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світовий інформаційний простір та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

Спеціаліст із видавничої справи та редагування може реалізувати свої здібності у практичній діяльності видавництв, редакцій газет, журналів, радіо,телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність в інформаційному просторі.

Напрямки діяльності спеціаліста з видавничої справи та редагування:

 • діяльність у сфері видавництва;
 • діяльність у друкованих ЗМІ;
 • діяльність у професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів);
 • діяльність у громадських організаціях.

Крім того, фахівці з видавничої справи та редагування, які мають обмежені фізичні можливості, можуть працювати в домашніх умовах. Ця спеціальність може задовольнити тих, хто не може перебувати у службовому приміщенні упродовж дня, й надає можливість виконувати роботу редактора, кореспондента чи коректора вдома – у зручний для себе та родини час.

Перелік майбутніх посад

 • начальник відділу (у видавництві, друкованих ЗМІ);
 • журналіст;
 • менеджер у сфері видавничої справи та друкованих ЗМІ;
 • фахівець із видавничої справи та редагування;
 • експерт із питань видавничої діяльності та редагування;
 • коректор;
 • літературний редактор.Спеціальність 61 ЖурналістикаОсвітня програма «Видавнича справа та редагування»Професія книголюба – одна із найшановніших у суспільстві

  Професія спеціаліста з видавничої справи та редагування здавна користується повагою та шанується широкою громадськістю. Видавнича справа є важливою ланкою життя сучасного суспільства. В сучасних умовах розвитку різних форм власності та господарювання, поступового переходу до нових економічних відносин навіть молодший спеціаліст із видавничої справи та редагування спроможний одночасно виконувати кілька функцій, які ще нещодавно були притаманні різним спеціальностям.

  У зв’язку з науково-технічною революцією триває комп’ютеризація суспільства, що, у свою чергу, сприяє появі малих видавничих служб при офісах, на малих підприємствах тощо. Це потребує фахівців зі знанням видавничої справи, які могли б оперативно та якісно готувати до друку оперативну, рекламну, просвітницьку, іншу інформацію.

  Фахівець із видавничої справи та редагування – це високоосвічена особистість, його діяльність базується на базі глибоких знань національної та світової культури, економічних потреб, особистих досягнень в інформаційній діяльності, вмінні формувати світовий інформаційний простір та швидко адаптуватися до змін і розвитку в соціально-культурній сфері.

  Спеціаліст із видавничої справи та редагування може реалізувати свої здібності у практичній діяльності видавництв, редакцій газет, журналів, радіо,телебачення, прес-центрів, прес-служб, інших структурах, що здійснюють свою діяльність в інформаційному просторі.

  Напрямки діяльності спеціаліста з видавничої справи та редагування:

  • діяльність у сфері видавництва;
  • діяльність у друкованих ЗМІ;
  • діяльність у професійних організаціях (виготовлення інформаційної продукції, редагування та підготовка до друку матеріалів);
  • діяльність у громадських організаціях.

  Крім того, фахівці з видавничої справи та редагування, які мають обмежені фізичні можливості, можуть працювати в домашніх умовах. Ця спеціальність може задовольнити тих, хто не може перебувати у службовому приміщенні упродовж дня, й надає можливість виконувати роботу редактора, кореспондента чи коректора вдома – у зручний для себе та родини час.

  Перелік майбутніх посад

  • начальник відділу (у видавництві, друкованих ЗМІ);
  • журналіст;
  • менеджер у сфері видавничої справи та друкованих ЗМІ;
  • фахівець із видавничої справи та редагування;
  • експерт із питань видавничої діяльності та редагування;
  • коректор;
  • літературний редактор.