Історія коледжу

Оптико-механічний фаховий коледж створений на базі Київського вечірнього механічного технікуму (наказ Міністерства оборонної промисловості СРСР від 20 липня 1984 року №248), який в свою чергу був заснований у 1956 році згідно з наказом Міністерства оборонної промисловості СРСР від 11 червня 1956 року №231.

У 2012 році технікум було реорганізовано в Оптико-механічний фаховий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1991 року технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Оптико-механічний фаховий коледж— це єдиний навчальний заклад в Україні, що здійснює підготовку техніків оптичної галузі для оборонної промисловості (космічної та ракетної техніки) та техніків з експлуатації та ремонту медичних оптичних приладів.

Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, що охоплює навчальну, методичну, виховну та культурну роботу.

Коледж розробив Державний стандарт спеціальності «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів» з підготовки молодших спеціалістів.

Матеріально-технічна і навчально-методична база технікуму дозволяє не лише готувати кваліфікованих молодших спеціалістів з існуючих спеціальностей, але і запроваджувати нові.

Організація навчального процесу проходить на високому методичному рівні за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Усі практичні й лабораторні роботи мають методичне і технічне забезпечення.

Згідно з виданими ліцензіями Оптико-механічний фаховий коледж здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за такими спеціальностями:

  • 051 Економіка;
  • 071 Облік і оподаткування;
  • 076 Підприємицтво, торгівля та біржова діяльність;
  • 061 Журналістика;
  • 121 Іженерія програмного забезпечення;
  • 152 Метрологія та інформаційно-виміювальна техніка;
  • 153 Мікро- та наноситсемна техніка;
  • 171 Електроніка.

У коледжі є всі умови для якісної підготовки фахівців!