Інформаційна діяльність підприємства

Спеціальність 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітня програма «Інформаційна діяльність підприємства»

 

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з інформаційної діяльності підприємства 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю з підготовки компетентних фахівців, яка охоплює повний спектр знань щодо розробки ідеї, організації та здійснення власного бізнесу. Потреба країни у висококваліфікованих спеціалістах, які у змозі заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах, постійно зростає. Випускники цієї спеціальності зможуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це спеціальність для тих, хто бажає розвиватися та впевнено підніматися кар’єрними сходами. Випускник за спеціальністю 5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства має володіти теоретичними  основами та практичними вміннями оцінювання інформаційної діяльності підприємства, використовуючи матеріальні, трудові і фінансові ресурси з застосуванням стратегічних прийомів та вивчення сучасних методик суб’єктів господарювання; складання і введення електронних документів, формування звітів про роботу системи; створювати різні організаційні форми інформаційного бізнесу; використовувати електронні мережі, пошуку та обміну інформації, побудови web-сайтів, web-сторінок; формувати ефективну систему управління інформаційними ресурсами і витратами для  прийняття важливих рішень щодо їх використання з метою підвищення конкурентоздатності господарського об’єкта;  використовувати програмні, інформаційно-обчислювальні, технічні і нормативно – правові засоби захисту інформації на підприємствах.

Фаховий молодший бакалавр з інформаційної діяльності підприємства може займати посади:

 • технік з планування;
 • фахівець з корпоративного управління;
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • референт;
 • комерсант,
 • завідувач  торговельного  залу;  маркетолог  (за  видами
 • менеджер ресторану,  кафе,  бару,
 • фахівець  з  біржової  торгівлі;  брокер,
 • дилер; фахівець  із  біржових  операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);  торговельний  брокер
 • (маклер).
 •