Інформативна сторінка

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ з ПриВОДУ ВСТУПУ 2802306, 280 22 85, 280 2309, 0636048064

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі базової загальної середньої освіти:

*Наступні сесії організовуються відповідно до потреби та становлять не менше 5 днів зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти:

*Наступні сесії організовуються відповідно до потреби та становлять не менше 5 днів зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на ЗАОЧНУ форму здобуття освіти:

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра: