Правила прийому

Правила прийому Фаховий Молодший Бакалавр 2021 (файл) 

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання на перший курс вступників на основі базової загальної середньої освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів від абітурієнтів для участі в конкурсному відборі 29 червня
Закінчення прийому заяв і документів 13 липня о 18:00
Терміни проведення Університетом вступних іспитів та співбесід 14 – 24 липня
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням 27 липня до 12:00
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням 29 липня о 12:00
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням 31 липня до 18:00
Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 3 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб до 09 серпня
Додаткове зарахування (можливе за наявності вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 серпня

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти на денну форму здобуття освіти проводиться в такі терміни:

Етапи вступної кампанії
Початок реєстраціЇ електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 липня
Початок прийому заяв і документів 14 липня
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які мають право на співбесіду або вступні випробування 26 липня о 18:00
Закінчення прийому заяв і документів від осіб, які вступають на підставі сертифікатів ЗНО 02 серпня о 18:00
Терміни проведешя Універсигетом співбесід 24-29 липня
Терміни проведення Університетом вступних іспитів 01 -20 липня
Оприлюднення рейтинговового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди за державним замовленняям 05 серпня до 12:00
3акінченняя терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендовашпс до зарахування за результатами співбесіди * 06 серпня до 18:00
*Вступники, рекомендовані до зарахування за результаташі співбесіди повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зараховані особи впродовж о7 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення.
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами співбесіди 07 серпня до 12:00
Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспіітів (у тому числі за квотами-1 ) за державним замовленням з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 05 серпня до 12:00

Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами ЗНО або вступних іспитів ( у тому чистіі за квотами-1) 09 серпня до 12:00
Зарахування вступників,рекомендованих до зарахування за державним замовленням за результатами ЗНО або вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 ) 14 серпня до 12:00
Зарахувашя вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 20 серпня до 12:00
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб до 20 серпня
Додаткове зарахування на заочну форму навчання (можливе за наявності до вакантних місць) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня

Прийом заяв і документ до 3

Прийом заяв і документі3

Прийом заяв і документів