Оптотехніка

Галузь знань: «Автоматизація і приладобудування»
Спеціальності: 

  • 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

(освітня програма «Оптотехніка»);

  • 153 «Мікро- та наносистемна техніка»

\
(освітня програма «Фотоніка та оптоінформатика»)

Галузь знань: «Електроніка та телекомунікації»
Спеціальність: 

  • 171 «Електроніка» (освітня програма «Оптоелектронні прилади»).

Кваліфікація: технік-оптик

Термін навчання:

2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Випускники є спеціалістами з проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування та збуту:

 • Побутової оптичної техніки (фотоапаратів, відеокамер, кіноапаратів, діапроекторів, зорових труб, біноклів, мікроскопів)
 • Оптичних приладіві систем охорони та безпеки
 • Волоконно-оптичних ліній зв’язку та оптичних телекомунікаційних систем
 • Медичних оптичних приладів (офтальмологічних приладів, тепловізійних систем, ендоскопів)
 • Військових оптико-електронних приладів (тепловізорів, систем наведення ракет)
 • Геодезичних приладів (теодолітів, нівелірів, тахеометрів, далекомірів)
 • Оптичних приладів для технічних вимірювань та наукових досліджень

Потенційні місця працевлаштування:

 • Державні підприємства і вітчизняні/зарубіжні приватні компанії з проектування та виробництва оптико-електронних приладів
 • Державні установи та приватні компанії, що працюють у галузі сучасної медичної техніки, телекомунікацій, технічних засобів безпеки та охорони
 • Державні установи аерокосмічного та військово-промислового комплексів
 • Представництва та підрозділи всесвітньо відомих оптичних компаній таких як Zeiss, Canon, Leica, Olympus, Nikon тощо.
 • Науково-дослідніінститути Академії наук України
 • Фірми з виготовлення та продажу окулярів

Зміст підготовки:

♦ Історія України ♦ Українська мова (за професійним спрямуванням) ♦ Культурологія ♦ Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство) ♦ Економічна теорія ♦ Правознавство ♦ Соціологія ♦ Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ♦ Фізичне виховання ♦ Вища математика ♦ Технічна механіка ♦ Інженерна та комп’ютерна графіка ♦ Основи метрології, взаємозамінюваності та стандартизації ♦ Матеріалознавство і конструкційні матеріали ♦ Інформатика і комп’ютерна техніка ♦ Екологія ♦ Безпека життєдіяльності ♦ Електротехніка з основами електроніки ♦ Охорона праці ♦

Дисципліни спеціальності:

♦ Вступ до спеціальності ♦ Основи оптики ♦ Оптичні та оптико-електронні прилади ♦ Медичні оптичні прилади ♦ Оптичні вимірювання ♦ Технологія обробки оптичних деталей ♦ Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів ♦ Складання, контроль та випробування оптичних приладів ♦ Технологія оптичного приладобудування ♦ Електронні пристрої оптичних приладів ♦ Автоматизоване проектування елементів і вузлів оптичних та ОЕС ♦ Джерела і приймачі ♦ Економіка, організація та планування виробництва ♦ Пристрої автоматики ♦

Навчальним планом підготовки передбачені курсові роботи/проекти з наступних дисциплін:

♦ Основи оптики ♦ Економіка, організація і планування діяльності підприємства ♦ Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів ♦

Навчальним планом підготовки передбачено такі види практик:

♦ Вимірювальна (навчальна) ♦ Виробнича (одержання робочої професії) ♦ Tехнологічна ♦ Навчальна на ЕОМ ♦ Переддипломна