Облік і оподаткування

Спеціальність 71 Облік і оподаткування

 Одним з невід`ємних елементів ринкової економіки в Україні є розвинута і ефективно організована облікова та податкова  справа. Ефективність діяльності підприємства, товариства, організації або установи значною мірю залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку завжди високий.

Сучасний бухгалтер – це комунікабельний, здатний до продуктивного ділового спілкування спеціаліст, який працює в сфері банківської діяльності, фінансових організаціях та недержавних підприємствах малого, середнього та великого бізнесу.

Фаховий молодший бакалавр  з обліку і оподаткування здійснює обліково-економічну роботу в організаціях, установах та підприємствах різних галузей економіки України всіх форм власності.

Бухгалтер – це контролер, без відома якого не проводиться жодна господарська операція, у нього зосереджується майже вся інформація про діяльність підприємства.

Фаховий молодший бакалавр  з бухгалтерського обліку повинен вміти:

складати, приймати, перевіряти і обробляти бухгалтерські документи на ПК, проводити систематичний і аналітичний обліки;

вибирати раціональні методи організації фінансово-господарської діяльності, ефективного використання фінансових і кредитних ресурсів організацій і підприємств;

визначати напрями діяльності підприємства, матеріальні і трудові ресурси, ефективність їх використання, визначати попит і пропозицію на ринку товарів і послуг.

Бухгалтерський облік і основи аудиту, податки і оподаткування, контроль і ревізія, практичне використання комп’ютерів у професійній діяльності, економічний аналіз ринкової і комерційної ситуації – ці та інші предмети дадуть Вам достатні знання і дозволять успішно працювати на посадах:

  • бухгалтера:
  • касира-експерта;
  • рахівника; завідувача каси;
  • інспектора з інвентаризації;
  • інспектора-ревізора;
  • інспектора – аудитора.