Administration

Колесник Тетяна Гаррівна — Керівник

тел. / факс (044) 280-23-06

каб. 24,

Напрямки діяльності:

 • забезпечення додержання законності в діяльності коледжу та захист його правових інтересів;
 • контроль за дотриманням державних стандартів освіти та організація навчального процесу, координація і контроль за роботою навчального закладу;
 • робота з кадрами;
 • контроль за організацією профорієнтаційної роботи по прийому до коледжу, довишівської пiдготовки абiтурiєнтiв та організація роботи відбіркової комісії;
 • пiдтримка постiйних зв’язкiв з державними науковими установами
 • спiвробiтництво з іншими навчальними закладами.
— Заступник директора з навчально-виховної роботи

каб. 22, тел. (044) 521-33-21  (внутр. 6321)

Напрямки діяльності:

 • навчальна та науково-методична робота;
 • організаційне забезпечення навчального процесу;
 • розробка та координація науково-методичного забезпечення та розвиток програм підготовки молодших спеціалістів;
 • вирішення питань поновлень та переведень;
 • впровадження нових технологій навчання;
 • організація річної звітностi про роботу коледжу та контроль за її достовірністю;
 • пiдготовка матерiалiв до розгляду в Мiнiстерствi освiти і науки України, у Державнiй акредитацiйнiй комiсiї України, Iнститутi інноваційних технологій і змiсту освіти та контроль за виконанням прийнятих рiшень.

Єрмолаєв Руслан Генріхович

Єрмолаєв Руслан Генріхович — Заступник директора з адміністративно-господарської роботи та економіки

каб. 33, тел. (044) 280-22-96

Напрямки діяльності:

 • адміністративно-господарське планування діяльності коледжу;
 • технічне забезпечення навчального процесу;
 • контроль за діяльністю підрозділів та аналіз показників господарської діяльності;
 • забезпечення ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 • контроль за оснащенням коледжу основними засобами і матеріальними ресурсами та належним станом приміщень, будівель і прилеглої до них території;
 • координація роботи навчального закладу, технічних служб, тендерного комітету, обслуговуючого персоналу;
 • забезпечення раціонального використання транспортних засобів;
 • контроль за створенням безпечних та здорових умов праці з дотриманням вимог чинного законодавства;
 • здійснення обліково-аналітичної роботи.

Хрипунов Михайло Семенович

Хрипунов Михайло Семенович — Заступник директора з навчально-виробничої роботи (м. Ізюм)

тел./факс +380 (5743) 2-22-22

Адміністративно-кадрове забезпечення:

каб. 33, тел. (044) 280-22-96

Завідувач господарством  — Снігур Тетяна Володимирівна

Архіваріус — Луцій Оксана Олександрівна

каб. 101 (червоний корпус)

Інспектор відділу кадрів —

Навчальна частина:

каб. 32, тел. (044) 280-23-09

Завідувач відділення виробництва оптичних приладів — Єгорченков Олександр Олексійович

Завідувач відділення з програмування — Макаренко Анатолій Миколайович

каб. 45

Завідувач відділення видавничої справи, економіки та інформаційних технологій — Гаприндашвілі Борис В’ячеславович

каб. 23, тел. (044) 280-22-94

Методист — Довбуш Олена Миколаївна

Методист – Яковенко Оксана Олександрівна

Адміністратор БД —