ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СПЕЦ. 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення” В ОПТИКО-МЕХАНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА

Висновки