Історія коледжу

Оптико-механічний коледж створений на базі Київського вечірнього механічного технікуму (наказ Міністерства оборонної промисловості СРСР від 20 липня 1984 року №248), який в свою чергу був заснований у 1956 році згідно з наказом Міністерства оборонної промисловості СРСР від 11 червня 1956 року №231.

У 2012 році технікум було реорганізовано в Оптико-механічний коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1991 року технікум підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Оптико-механічний коледж— це єдиний навчальний заклад в Україні, що здійснює підготовку техніків оптичної галузі для оборонної промисловості (космічної та ракетної техніки) та техніків з експлуатації та ремонту медичних оптичних приладів.

Головна мета навчального закладу — організація освітньої діяльності, що охоплює навчальну, методичну, виховну та культурну роботу.

Коледж розробив Державний стандарт спеціальності «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів» з підготовки молодших спеціалістів.

Матеріально-технічна і навчально-методична база технікуму дозволяє не лише готувати кваліфікованих молодших спеціалістів з існуючих спеціальностей, але і запроваджувати нові.

Організація навчального процесу проходить на високому методичному рівні за допомогою використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Усі практичні й лабораторні роботи мають методичне і технічне забезпечення.

За 58 років освітньої діяльності було підготовлено понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, які мають можливість працювати за фахом, а також продовжувати свою освіту в навчальних закладах ІІІ, IV рівнів акредитації відповідно до професійного напрямку.

До складу навчального закладу (з 1970 року) входить відділенням у м. Ізюм Харківської області (працює з з 1948 року) – єдине місце, де готують молодших спеціалістів для оптичних заводів міста й єдиний ВНЗ І-го рівня акредитації в цьому регіоні.

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання складає 275 осіб, за заочною — 150 осіб.

Згідно з виданими ліцензіями Оптико-механічний коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

  • «Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів» (4 роки) за спеціалізаціями:
    • Конструювання оптичних і оптико-електронних приладів;
    • Конструювання медичних оптичних приладів;
    • Технологія виробництва оптичних і оптико-електронних приладів.
  • «Розробка програмного забезпечення» (4 роки).
  • «Економіка підприємств» (3 роки).
  • «Бухгалтерський облік» (3 роки).

У коледжі є всі умови для якісної підготовки фахівців!