Інженерія програмного забезпечення

Спеціальність 121

«Інженерія програмного забезпечення»

 

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви навчитеся професійно володіти мовами програмування для тестування і розробки програм, будете знати будову та техніко-експлуатаційні характеристики персональних комп’ютерів та мереж, економіку, організацію і планування роботи обчислювальних центрів.

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-програміст.

Програміст повинен володіти навичками алгоритмізації та структуризації даних, орієнтуватися в фундаментальних поняттях сфери інформатики, мати навички програмування на декількох програмних і машинно-орієнтовних мовах, налагодження і тестування програм.

Програмісти створюють програмні дані загального призначення та спеціалізовані пакети прикладних програм. Для цього вони повинні володіти методологію побудови математичних моделей економічних та виробничих процесів.
     Технік-програміст повинен знати фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання математичного апарату у процесі розв`язання професійних задач.  В процесі навчання студенти отримують навики програмування в TurboPascal, C++, Асемблері, мови SQL-запитів, середовищі Visual Basic for Application, Delphi, Java Script, HTML, PHP, Visual C та навики використання CASE-засобів проектування та документування програмних засобів (UML, Power Designer,Platinum Erwin та ін.).

Технік-програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на таких посадах:

  • програміст – розробник програмного забезпечення;
  • програміст – тестувальник програмного забезпечення;
  • системний аналітик – програміст;
  • керівник (менеджер) проектів складних програмних систем;
  • системний адміністратор;
  • адміністратор комп`ютерних мереж;
  • адміністратор інтернет – технологій;
  • розробник – адміністратор баз даних.