ЦК спеціальних економічних дисциплін

менеджмент

основи маркетингу

статистика для економістів

статистика підприємства

статистика

групова динаміка і комунікації

економіка і основи ІТ-бізнесу

електронна комерція

економічна теорія (економіка)

економіка і нормування праці

проектний практикум

зовнішньоекономічна діяльність

казначейська справа

контроль і ревізія

облік і аналіз ЗЕД

облік і звітність у бюджетних установах

податкова система

нормативна база ІДП

захист інфомації на підприємстві

Інформаційні системи і технології на підприємстві

Планування та організація діяльності підприємства

Сучасні інформаційні технології в економіці

фінанси підприємства

фінанси

вступ до університетських студій ПТБД

гроші та кредит

Економіка підприємства