Приймальна комісія

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ, ЛЕВАНДОВСЬКА 6, (АНІЩЕНКА)


НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ ВІДБІРКОВИХ КОМІСІЙ (ФАЙЛ)

Порядок роботи відбіркової комісії:

Початок 29 червня :

З понеділка до п’ятниці з 10 до 17:00

13 липня з 10 до 18:00

26 липня з 10 до 18:00

30 липня з 10 до 18:00

02 серпня з 10 до 18:00

05 серпня з 10 до 18:00

03 вересня з 10 до 18:00


Порядок прийому заяв і документів для вступників на основі базової загальної середньої освіти

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ПЕРЕЛІКОМ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (ФАЙЛ)

 1. Вступники на основі базової загальної середньої освіти подають заяви в паперовій формі.

Заява подається вступником особисто до відбіркової комісії закладу фахової передвищої освіти та реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії закладу фахової передвищої освіти в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

 1. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України  «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);
 • документа державного зразка про здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою та / або за квотами (за наявності).
 1. До заяви вступник додає:
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство,посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних –військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників –посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами);
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду на обробку персональних даних.
 1. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

  Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
 • «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах  вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

 

 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією закладу фахової передвищої освіти. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

Відбіркова комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту в ЄДЕБО.  Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1 подаються вступником особисто при подачі до відбіркової комісії у визначені цими Правилами прийому терміни. Неподані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 унеможливлюють їх реалізацію.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватися довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.


З питань вступу до Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, переведення з інших навчальних закладів звертатись до каб. 23, 24, 33    тел. 280 23 06, 280 23 09

Терміни вступної кампанії будуть оприлюднені після наказу Міністерства освіти та науки.