Обсяги прийому

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом зі скороченим терміном навчання для вступників на основі повної загальної середньої освіти (ДОнабір)

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника:

Витяг

з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

          

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка