Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

освітня програма Оптотехніка

 

Головна мета цього напряму – підготовка спеціалістів за галуззю знань «Автоматизація та приладобудування» Вимірювальні прилади та системи сьогодні широко використовуються в усіх галузях науки, техніки, виробництва, а також у побутовій сфері. Світовий і вітчизняний ринок праці потребує фахівців здатних створювати, виробляти та експлуатувати інформаційно-вимірювальні системи. Наші випускники – це високоякісні фахівці, діяльність яких спрямована на дослідження теоретичних і практичних проблем, методів і технічних засобів інформаційно-вимірювальних систем, їх метрологічного забезпечення, контролю та випробувань, створення і вдосконалення складних інформаційно-вимірювальних комплексів контролю та випробування. Навчання за цією спеціалізацією дає можливість одержати передові знання та вміння в області розробки та виробництва датчиків, пристроїв обробки та відображення інформації, різноманітного приладового обладнання та спеціалізованої вимірювальної техніки.

В останні роки оптичні та лазерні технології починають грати визначальну роль у найбільш перспективних секторах економіки, телекомунікаціях, обчислювальної техніки, медичному приладобудуванні та системах безпеки. У Сполучених Штатах та країнах Західної Європи оптична та лазерна техніка навіть входить до трійці критичних технологій, що визначають конкурентоспроможність та обороноздатність держави. Швидкий розвиток оптичних технологій у світі створює сприятливі умови для працевлаштування фахівців – оптиків за кордоном та в Україні.

Навчання за даною спеціальністю є єдиною на Україні можливістю отримати державні дипломи учбового закладу у галузі прикладних оптичних технологій.

Можуть займати первинні посади:

  • технік-оптик;
  • технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів;
  • технік-оператор оптичного устаткування;
  • Технік з діагностичного устаткування;
  • Технік-технолог;
  • Технік-конструктор;
  • Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки.