Електроніка

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Оптоелектронні прилади

 

Сучасний етап розвитку суспільства і техніки характеризується постійним підвищенням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. Сьогодні принаймні 80 % обсягу світової промислової продукції займає електроніка. У промисловості і на транспорті, у літаку і автомобілі, у побуті і в офісі, у фінансовій установі і в супермаркеті, на космічному кораблі і на телекомунікаційному підприємстві, у медичному закладі і на об’єкті, що охороняється, – скрізь електронні пристрої та системи відіграють ключову роль. До них належить безліч різноманітних об’єктів від сучасних джерел живлення до мікропроцесорних пристроїв і мікроконтролерів, систем навігації, локації та керування різними об’єктами, телевізійних систем, мобільних та інших систем зв’язку, комп’ютерів загального і спеціального призначення, систем охорони і спостереження тощо.

Стала тенденція переходу до цифрової електроніки вимагає збільшення кількості фахівців з електроніки, які мають необхідну теоретичну підготовку і практичні навички володіння передовими цифровими технологіями і мікро- та нано- електронними компонентами для забезпечення кваліфікованого обслуговування сучасної техніки і створення нових зразків конкурентоздатної комп’ютеризованої електронної апаратури.

Випускники працевлаштовуються на посади:

 експертів, аналітиків, начальників підрозділів тощо у державних і приватних промислових підприємствах, у всіх сферах бізнесу, компаніях з маркетингу, виробництва, продажу і ремонту електронної побутової і комп’ютерної техніки, в науково-дослідних установах і навчальних закладах.

Тільки по Києву у випускниках зацікавлені:ТОВ Телеоптик, компанія Мелексис, державні підприємства НДІ «Буран», «Антонов» з серійним заводом і конструкторським бюро, казенне підприємство “Арсенал”, Міністерство транспорту і зв’язку, Украерорух, чисельні фірми з надання послуг зв’язку та ремонту електронних приладів.

Фахівець в галузі електронних пристроїв та систем завжди потрібен на сучасному ринку праці, що підтверджує практика успішного працевлаштування наших випускників у вітчизняних і закордонних підприємствах та організаціях різних форм власності.