Економіка підприємства

Галузь знань: Економіка та підприємництво

Спеціальність: «Економіка підприємства»

Кваліфікація: економіст.

Термін навчання:

  • 1 рік 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
  • 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Голова циклової комісії: Суслова Лілія Станіславівна

В навчальному закладі спеціальність «Економіка підприємства» існує з 1999 року, форма навчання денна.

Основний критерій діяльності Київського оптико-механічного  технікуму – якість підготовки фахівців.

Навчання з усіх дисциплін ведеться згідно з типовими освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, за навчальними планами.

1. Цикл гуманітарної підготовки

♦ Основи філософських знань ♦ Іноземна мова (за проф. спрямуванням) ♦ Правознавство ♦ Історія України ♦ Соціологія ♦ Українська мова (за проф. спрямуванням) ♦ Культурологія ♦ Фізичне виховання ♦

2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

♦ Політична економія ♦ Вища математика ♦ Інформатика і комп’ютерна техніка ♦ Економіка підприємства ♦ Фінанси підприємства ♦ Бухгалтерський облік ♦ Статистика ♦ Екологія ♦ Безпека        життєдіяльності ♦

3. Цикл професійної підготовки

♦ Планування та організація діяльності підприємства ♦ Фінансовий облік ♦ Інформаційні системи і технології на підприємстві ♦ Економіка і нормування праці ♦ Управління витратами ♦ Податкова система ♦ Економічний аналіз ♦ Менеджмент ♦ Основи маркетингу ♦ Охорона праці ♦

4. Дисципліни за вибором навчального закладу

♦ Технологія галузі ♦ Ціноутворення ♦ Ринкова трансформація економіки регіону ♦ Інвестування ♦ Фінанси ♦ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ♦ Гроші і кредит ♦ Бізнес-планування ♦ Вступ до спеціальності ♦

5. Практична підготовка

♦ Навчальна практика ♦ Навчальна практика на ЕОМ ♦ Професійна практика ♦

Всі практичні і лабораторні роботи мають методичне і технічне забезпечення.

З дисциплін фахової підготовки, циклова комісія використовує пакети прикладних програм: Microsoft Office 2007/2010, 1С Підприємство 8.0

Підготовка фахівців спеціальності відповідає вимогам ДАК України. Навчальний процес зі спеціальності здійснює висококваліфікований колектив викладачів.

Виховна робота в навчальному закладі здійснюється за такими напрямками: національне виховання, правове, морально-етичне, трудове та професійне, фізичне і спрямована на формування загальнолюдських та моральних цінностей, громадської активності студентів, національної самосвідомості, виховання почуття товариства та взаємодопомоги.

ПРОФЕСІЯ «ЕКОНОМІСТ», ВИ МАЄТЕ ЗНАТИ, ЩО……

Економіст – це спеціаліст в області економіки, експерт з економічних питань. Економістами називають як вчених так і практиків, які працюють в області дослідження, планування і керівництва господарською діяльністю.

Економіст здійснює економічний аналіз господарської діяльності організацій, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів. Виконує розрахунки з матеріальних , трудових і фінансових витрат, необхідних для проведення робіт, досліджень і розробок в опануванні нової техніки і технології

СПЕЦИФІКА РОБОТИ ЕКОНОМІСТА

Плюс професії: Економісти були і залишаються найбільш популярними фахівцями на ринку праці з високою заробітною платою.

Мінус професії: Перш ніж Ви станете висококласним фахівцем, здатним давати точні прогнози  і ефективні рекомендації пройде багато часу.

РОБОТА ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ

Випускники знаходять застосування своїм знанням та вмінням на виробництві та в бізнесі, у фінансовій сфері і в науці.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ЕКОНОМІСТА

  • Вміння аналізувати великий обсяг інформації
  • Гарна пам’ять
  • Висока концентрація уваги
  • Терпіння
  • Комунікабельність
  • Організаторські здібності

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ ЕКОНОМІСТА

Почати можна з позиції рядового  економіста, в перспективі стати керуючим підприємством, який відповідає за розвиток компанії, її конкурентоспроможність, контролює та координує діяльність усіх структурних підрозділів.

Пам’ятайте, що професія економіста не тільки цікава, але і достатньо складна!

Щоб з Вас вийшов чудовий економіст, потрібно володіти теоретичними і практичними знаннями , а головне – уміти гармонійно їх об’єднувати в процесі роботи!